Parlamento klausimas - O-000049/2015Parlamento klausimas
O-000049/2015

  Direktyva dėl motinystės atostogų

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000049/2015
  Tarybai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Iratxe García Pérez, Maria Arena, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu

  Procedūra : 2015/2655(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000049/2015
  Pateikti tekstai :
  O-000049/2015 (B8-0119/2015)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamentas, pradėjęs naują kadenciją keletą kartų išreiškė, įskaitant ir 2015 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2013 m. pažangos lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje, savo tvirtą ketinimą kartu su Taryba bendradarbiauti ir pradėti derybas dėl motinystės atostogų direktyvos. Parlamentas laikosi pragmatiško ir konstruktyvaus požiūrio, yra pasiruošęs rasti abiems institucijoms ir ypač Europos piliečiams palankų susitarimą. Parlamentas yra įsitikinęs, kad jei visos trys institucijos parodytų pakankamą politinę valią, būtų galima rasti kelią iš aklavietės.

  Nepaisant šių aiškių signalų, Taryba kol kas nepateikė jokio atsako. Be to, Komisija jau keletą kartų pažymėjo, kad ketina atsiimti savo pasiūlymą, jei per šešis mėnesius abi teisėkūros institucijos neras bendro susitarimo.

  Toks paskelbtas ketinimas atsiimti pasiūlymą yra labai abejotinas, atsižvelgiant į tai, kad Parlamentas jau baigė pirmąjį svarstymą, nors diskusijos Taryboje nevyksta, o visa tai kompromituoja visą teisėkūros procedūrą.

  1. Ar gali Taryba, būdama viena iš teisėkūros institucijų, pateikti oficialią poziciją dėl Parlamento pirmojo svarstymo rezultatų ir prisiimti atsakomybę už tai, kad atsisako pritarti nėščiųjų ar neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sveikatos ir saugos darbe pagerinimui?