Parlementaire vraag - O-000049/2015Parlementaire vraag
O-000049/2015

Richtlijn moederschapsverlof

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000049/2015
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Iratxe García Pérez, Maria Arena, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Procedure : 2015/2655(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000049/2015
Ingediende teksten :
O-000049/2015 (B8-0119/2015)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Sinds het begin van deze nieuwe zittingsperiode heeft het Parlement verscheidene malen ondubbelzinnig verklaard bereid te zijn de onderhandelingen met de Raad over de richtlijn moederschapsverlof te openen. Een voorbeeld daarvan is zijn resolutie van 10 maart 2015 over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013. Het Parlement is pragmatisch en constructief en staat open voor een oplossing die niet alleen voor beide instellingen bevredigend is, maar ook, en dat is het belangrijkst, voor de Europese burgers. Het Parlement is ervan overtuigd dat de impasse doorbroken kan worden wanneer de drie instellingen alle voldoende politieke wil aan de dag leggen.

Ondanks deze duidelijke signalen van het Parlement heeft de Raad nog niet gereageerd. Ondertussen heeft de Commissie meermaals verklaard het voorstel te willen intrekken wanneer de medewetgevers de patstelling niet binnen zes maanden weten te doorbreken.

Deze aankondiging is des te twijfelachtiger omdat het Parlement zijn eerste lezing heeft beëindigd terwijl het debat in de Raad wordt geblokkeerd, waarmee de hele wetgevingsprocedure in opspraak raakt.

1. Kan de Raad als medewetgever een officieel standpunt innemen over de eerste lezing van het Parlement en de verantwoordelijkheid nemen voor de weigering om de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie te verbeteren?