Procedura : 2015/2655(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000049/2015

Teksty złożone :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Debaty :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 26k
6 maja 2015
O-000049/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2015
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

 Przedmiot: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Od początku bieżącej kadencji Parlament kilkakrotnie, w tym również w swojej rezolucji z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie postępów w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r., jednoznacznie wyraził gotowość do współpracy z Radą w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego. Parlament podchodzi do tej kwestii pragmatycznie, konstruktywnie i otwarcie, gdyż jego celem jest wypracowanie porozumienia zadowalającego zarówno instytucje, jak i przede wszystkim obywateli europejskich. Parlament jest przekonany, że można by wyjść z impasu, gdyby wszystkie trzy instytucje wykazały się wystarczającą wolą polityczną.

Mimo tych wyraźnych sygnałów brak jest reakcji ze strony Rady. Komisja w międzyczasie kilkakrotnie oświadczyła, że zamierza wycofać wniosek, jeżeli współustawodawcy w ciągu sześciu miesięcy nie znajdą sposobu na przezwyciężenie impasu.

Zapowiedziane wycofanie wniosku o tyle budzi wątpliwości, że Parlament zakończył pierwsze czytanie, a dyskusje w Radzie są zablokowane, co wstrzymuje całą procedurę ustawodawczą.

1. Czy Rada jako współustawodawca może zająć oficjalne stanowisko w sprawie pierwszego czytania w Parlamencie i przyjąć na siebie odpowiedzialność za odrzucenie pozytywnych zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do pracownic w ciąży i pracownic, które niedawno urodziły lub karmią piersią?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności