Förfarande : 2015/2655(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000049/2015

Ingivna texter :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Debatter :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 24k
6 maj 2015
O-000049/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000049/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Iratxe García Pérez, Maria Arena, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 Angående: Direktivet om mammaledighet
 Svar i kammaren 

Parlamentet har sedan den nya valperioden inleddes vid upprepade tillfällen uttalat, däribland i sin resolution av den 10 mars 2015 om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013, sin tydliga vilja att inleda förhandlingar med rådet om direktivet om mammaledighet. Parlamentet är pragmatiskt, konstruktivt och öppet för en tillfredsställande lösning för båda institutionerna och allra främst för EU-medborgarna. Parlamentet är övertygat om att dödläget kan brytas om alla tre institutionerna visar tillräcklig politisk vilja.

Trots dessa tydliga signaler har rådet inte reagerat. Kommissionen har under tiden upprepade gånger förklarat att man tänker dra tillbaka förslaget om medlagstiftarna inte bryter dödläget inom ett halvår.

Det meddelade tillbakadragandet är så mycket mer tveksamt med tanke på att parlamentet har avslutat sin första behandling, medan diskussionerna i rådet är blockerade, vilket äventyrar hela lagstiftningsförfarandet.

1. Kan rådet, som medlagstiftare, uttrycka en officiell ståndpunkt i fråga om parlamentets första behandling och ta ansvar för utebliven förbättring av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy