Διαδικασία : 2015/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000050/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000050/2015 (B8-0120/2015)

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 26k
6 Μαΐου 2015
O-000050/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000050/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iratxe García Pérez, Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

 Θέμα: Οδηγία για την άδεια μητρότητας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Από την έναρξη της τρέχουσας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει κατηγορηματικά και επανειλημμένα, μεταξύ άλλων στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, την προθυμία του να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Το Κοινοβούλιο έχει μια ρεαλιστική, εποικοδομητική και ανοικτή στάση όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας που να ικανοποιεί και τα δύο θεσμικά όργανα και κυρίως τους ευρωπαίους πολίτες. Το Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο εάν και τα τρία θεσμικά όργανα επιδείξουν επαρκή πολιτική βούληση.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα αυτά μηνύματα, το Συμβούλιο δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Εν τω μεταξύ η Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να αποσύρει την πρόταση εάν οι συννομοθέτες δεν βρουν τρόπο να υπερβούν το αδιέξοδο εντός έξι μηνών.

Η ανακοίνωση απόσυρσης της πρότασης είναι ακόμη πιο προβληματική δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωσή του ενώ οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν σταματήσει, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρη η νομοθετική διαδικασία.

1. Μπορεί η Επιτροπή να υποδείξει τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για να επιτευχθεί συμβιβασμός των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

2. Θα ζητήσει η Επιτροπή τη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν αποσύρει την προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου