Menetlus : 2015/2655(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000050/2015

Esitatud tekstid :

O-000050/2015 (B8-0120/2015)

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 24k
6. mai 2015
O-000050/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000050/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

 Teema: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv
 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament on oma uue koosseisu ametiaja algusest peale mitmel korral, sealhulgas 10. märtsi 2015. aasta resolutsioonis Euroopa Liidus 2013. aastal naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta, rõhutanud, et on valmis alustama nõukoguga läbirääkimisi rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi üle. Parlamendi suhtumine on pragmaatiline ja konstruktiivne ning ta soovib leida lahenduse, mis oleks ühtviisi vastuvõetav nii ELi institutsioonidele kui ka, mis kõige tähtsam, Euroopa kodanikele. Parlament on veendunud, et ummikseisu oleks võimalik ületada, kui kõik kolm institutsiooni piisavat poliitilist tahet üles näitavad.

Nendele selgetele märguannetele vaatamata ei ole nõukogult vastust saadud. Komisjon omalt poolt on vahepeal mitu korda teatanud, et võtab ettepaneku tagasi, kui kaasseadusandjad kuue kuu jooksul ummikust väljapääsu ei leia.

Tagasivõtmise kavatsuse muudab veelgi küsitavaks asjaolu, et parlament on esimese lugemise lõpetanud, arutelu nõukogus on aga tõkestatud, seades seega ohtu kogu seadusandliku menetluse.

1. Kas komisjon võiks selgitada, milliseid konkreetseid meetmeid on siiani võetud, et parlamendi ja nõukogu seisukohti lähendada?

2. Kas komisjon kavatseb enne direktiivi läbivaatamise ettepaneku tagasivõtmist parlamendiga konsulteerida?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika