Parlamentná otázka - O-000050/2015Parlamentná otázka
O-000050/2015

Smernica o materskej dovolenke

Otázka na ústne zodpovedanie O-000050/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iratxe García Pérez, Maria Arena, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Postup : 2015/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000050/2015
Predkladané texty :
O-000050/2015 (B8-0120/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Parlament už od začiatku tohto nového volebného obdobia pri viacerých príležitostiach, ako aj vo svojom uznesení z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 vyjadril svoju jednoznačnú ochotu nadviazať spoluprácu s Radou a začať rokovania o smernici o materskej dovolenke. Parlament zaujíma pragmatický, konštruktívny a otvorený postoj s cieľom dospieť k dohode, ktorá by bola uspokojivá pre obe inštitúcie a najmä pre európskych občanov. Je presvedčený, že keby všetky tri inštitúcie preukázali dostatok politickej vôle, táto patová situácia by sa dala prekonať.

Z Rady však napriek týmto jasným signálom neprichádza žiadna odpoveď. Komisia medzitým pri viacerých príležitostiach vyhlásila, že ak spoluzákonodarcovia nenájdu spôsob, ako sa z tejto patovej situácie dostať do šiestich mesiacov, je pripravená návrh stiahnuť.

Ohlásené stiahnutie je o to spornejšie, že Parlament už ukončil svoje prvé čítanie, zatiaľ čo diskusie v Rade sú zablokované, čo ohrozuje celý legislatívny postup.

1. Môže Komisia uviesť, aké konkrétne kroky boli doteraz prijaté na zosúladenie pozícií Parlamentu a Rady?

2. Požiada Komisia Parlament o konzultáciu predtým, ako stiahne navrhovanú revíziu smernice?