Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000051/2015

Indgivne tekster :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Forhandlinger :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 26k
7. maj 2015
O-000051/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000051/2015
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 Om: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - behov for en hurtig gennemførelse i medlemsstaterne
 Besvarelse på plenarmøde 

Krisen har bevirket, at ungdomsarbejdsløsheden har nået alarmerende niveauer i mange medlemsstater og regioner. Mange unge har ikke mulighed for at opnå et første job og er dermed forhindret i at leve uafhængige voksenliv. I 2013 blev ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vedtaget for at afhjælpe den presserende situation. Formålet med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er at yde finansiering for at fremme ungdomsbeskæftigelsen i de hårdest ramte regioner i EU, bl.a. ved at oprette ungdomsgarantiordninger. Med henblik på at sikre en hurtig gennemførelse blev ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fremrykket, og der kunne modtages støtte til udgifterne fra den 1. september 2013.

Nu har programmet eksisteret i over et år, men de konkrete resultater har ikke indfriet de oprindelige forventninger. De foranstaltninger, der skal sikre en hurtig frigivelse af midler, har ikke ført til en hurtig og effektiv mobilisering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Mulighederne for at tage hurtigt hånd om ungdomsarbejdsløsheden er forblevet uudnyttede.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev oprindeligt foreslået af Det Europæiske Råd. Nu, over halvandet år efter at det er blevet muligt at få støtte til udgifterne, har medlemsstaternes udnyttelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet været langt under forventning, og fremskridtene har været uregelmæssige. Hvad holder medlemsstaterne tilbage ud over manglende likviditet til at lancere ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - et problem, der nu er løst gennem den foreslåede betydelige stigning i forfinansieringen? Hvordan vil Rådet omgående tilskynde til en hurtig og effektiv gennemførelse?

De medlemsstater, der har den højeste ungdomsarbejdsløshed og er hårdest ramt af krisen, er i gennemsnit bagud hvad angår udnyttelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets midler og gennemførelsen af ungdomsgarantiordningerne, mens der er behov for langsigtede politikker for at håndtere dette spørgsmål. Hvilke specifikke problemer står de overfor? Hvilke forbedringer kan Rådet love? Kan Rådet sikre en sund finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, når de midler, der er frigivet i begyndelsen af perioden, er opbrugt?

Parlamentet forventer en hurtig, effektiv og resultatorienteret udnyttelse af den supplerende forfinansiering inden for 12 måneder efter ændringsforordningens ikrafttræden. Hvilke foranstaltninger agter Rådet at træffe for at forsikre unge arbejdsløse og Parlamentet om denne hurtige anvendelse af midler? Hvordan vil det give meddelelse om fremskridt til unge arbejdsløse, Parlamentet og andre berørte aktører? Kan det love en vurdering af fremskridt seks måneder efter ændringsforordningens ikrafttræden? Hvad vil Rådet gøre, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne, selv efter den aktuelle øgede forfinansiering?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik