Menetlus : 2015/2679(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000051/2015

Esitatud tekstid :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Arutelud :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 25k
7. mai 2015
O-000051/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000051/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Marita Ulvskog, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

 Teema: Noorte tööhõive algatus ning vajadus seda kiiresti rakendada liikmesriikide tasandil
 Vastus täiskogul 

Noorte töötus on kriisi tõttu kasvanud paljudes liikmesriikides ja piirkondades murettekitavale tasemele. Paljudel noortel ei ole võimalik esimest töökohta saada, mis takistab neil alustamast iseseisvat täiskasvanuelu. 2013. aastal võeti vastu noorte tööhõive algatus, mille eesmärk oli olukord kiiresti lahendada. Noorte tööhõive algatuse otstarve on rahastada noorte tööhõive edendamist ELi kõige raskemas olukorras olevates piirkondades. Et tagada algatuse kiire rakendamine, tehti noorte tööhõive algatusele eeljaotus ning vahendid muudeti kättesaadavaks alates 1. septembrist 2013.

Kuigi programm on toiminud juba üle aasta, ei vasta selle tulemused esialgsetele ootustele. Meetmed, mille eesmärk oli võimaldada rahaliste vahendite kiiret kasutamist, ei ole toonud kaasa noorte tööhõive algatuse kiiret ja tõhusat kasutamist. Ära ei ole kasutatud võimalusi tegeleda noorte töötuse probleemiga kiiresti.

Noorte tööhõive algatuse kohta tegi esimesena ettepaneku Euroopa Ülemkogu. Ometi ei ole liikmesriigid kasutanud ootuspäraselt rahalisi vahendeid, mis neile poolteist aastat tagasi kättesaadavaks tehti, ning tehtud on ebaühtlaseid edusamme. Kuigi noorte tööhõive algatuse käivitamist on takistanud rahapuudus, on selle lahendamiseks tehtud ettepanek suurendada märkimisväärselt eelfinantseerimist. Mis veel liikmesriike tagasi hoiab? Kuidas kavatseb nõukogu esimesel võimalusel toetada kiiret ja tõhusat rakendamist?

Need liikmesriigid, kus on kõige kõrgem noorte töötuse määr ning keda on kriis tabanud kõige rängemalt, on noorte tööhõive algatuse vahendite kasutamisel ning noortegarantii rakendamisel keskmiselt maha jäänud, ning selle probleemi lahendamiseks on vaja pikaajalisi poliitikameetmeid. Milliste konkreetsete takistustega seisavad need liikmesriigid silmitsi? Milliseid parandusi saab nõukogu lubada? Kas nõukogu saab tagada noorte tööhõive algatuse asjakohase rahastamise pärast seda, kui eeljaotatud vahendid on ära kasutatud?

Euroopa Parlament ootab eelrahastamise lisavahendite kiiret, tõhusat ja tulemustele suunatud kasutamist 12 kuu jooksul pärast muudetud määruse jõustumist. Milliseid meetmeid näeb nõukogu ette, et tagada noortele töötutele ja parlamendile rahaliste vahendite kiiret kasutust? Kuidas kavatseb nõukogu anda aru edusammudest noortele töötutele, parlamendile ja muudele asjaomastele sidusrühmadele? Kas nõukogu saab lubada, et kuus kuud pärast muudetud määruse jõustamist hinnatakse edusammusid? Kuidas kavatseb nõukogu jätkata, kui tulemused ei vasta ootustele, isegi pärast seda, kui eelrahastamise vahendeid on suurendatud?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika