Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000051/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Keskustelut :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 26k
7. toukokuuta 2015
O-000051/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000051/2015
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marita Ulvskog, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Nuorisotyöllisyyttä koskeva aloite ja tarve sen pikaiseen toteuttamiseen jäsenvaltioissa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Nuorisotyöttömyys on kriisin seurauksena kasvanut hälyttävän suureksi monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla. Monet nuoret eivät pääse ensimmäiseen työpaikkaansa, mikä estää heitä aloittamasta riippumatonta elämää aikuisena. Vuonna 2013 hyväksyttiin nuorisotyöllisyyttä koskeva aloite, jolla oli osaltaan tarkoitus korjata tilannetta pikaisesti. Nuorisotyöllisyysaloitteella pyritään antamaan rahoitusta nuorten työllisyyden parantamiseksi tässä suhteessa kaikkein huonoimmassa asemassa olevilla EU:n alueilla myös ottamalla käyttöön nuorisotakuujärjestelmiä. Aloitteen nopean toteutuksen mahdollistamiseksi se oli etupainotettu, ja varat osoitettiin käytettäviin 1. syyskuuta 2013 alkaen.

Kuitenkin ohjelman oltua toiminnassa jo yli vuoden ajan, käytännön tulokset eivät ole vastanneet asetettuja odotuksia. Toimet, joiden avulla oli tarkoitus mahdollistaa varojen nopea käyttö, eivät ole johtaneet nuorisotyöllisyysaloitteen nopeuteen eivätkä tehokkuuteen. Mahdollisuudet puuttua nuorisotyöttömyyteen nopeasti on jätetty käyttämättä.

Nuorisotyöllisyysaloitetta ehdotti alun perin neuvosto. Kuitenkin nyt, kun aloitteen varojen osoittamisesta on kulunut yli puolitoista vuotta, jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet niitä odotetusti, ja kehitys on ollut epätasaista. Nuorisotyöllisyysaloitteen käynnistämistä on haitannut saatavissa olleiden varojen puute, ja asiaan on nyt puututtu ehdotuksella, joka koskee ennakkorahoituksen merkittävää lisäystä. Mikä enää pidättelee jäsenvaltioita? Miten neuvosto aikoo tukea ensi tilassa nopeaa ja tehokasta toteutusta?

Jäsenvaltiot, joissa nuorisotyöttömyys on korkein ja jotka ovat kärsineet kriisistä eniten, ovat keskimäärin jäljessä nuorisotyöllisyysaloitteen varojen käytössä ja nuorisotakuujärjestelmien toteutuksessa. Ongelman käsittely edellyttää pitkän aikavälin toimia. Millaisia esteitä näillä jäsenvaltioilla on? Millaisia parannuksia neuvosto voi luvata? Voiko neuvosto taata nuorisotyöllisyysaloitteen asianmukaisen rahoituksen sen jälkeen, kun etupainotetut varat on käytetty?

Parlamentti odottaa ylimääräisen ennakkorahoituksen nopeaa, tehokasta ja tulospainotteista käyttöä 12 kuukauden kuluessa muutosasetuksen voimaantulosta. Millaisin toimin neuvosto aikoo vakuuttaa nuoret työttömät sekä parlamentin varojen nopeasta käytöstä? Miten se aikoo raportoida saavutetusta kehityksestä nuorille työttömille, parlamentille ja asiaan liittyville sidosryhmille? Voiko se luvata, että kehitystä arvioidaan kuuden kuukauden kuluessa muutosasetuksen voimaantulosta? Miten se aikoo edetä, jos tulokset eivät vastaa odotuksia edes nyt lisätyn ennakkorahoituksen jälkeen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö