Parlamento klausimas - O-000060/2015Parlamento klausimas
O-000060/2015

OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinė ataskaita

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000060/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Petri Sarvamaa, PPE frakcijos vardu
Bart Staes, Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000060/2015
Pateikti tekstai :
O-000060/2015 (B8-0553/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

OLAF priežiūros komiteto (PK) 2014 m. metinė veiklos ataskaita sukėlė didelį susirūpinimą Parlamente. Remiantis ataskaita, kyla problemų dėl Priežiūros komiteto nepriklausomumo, OLAF tarnybos OLAF reglamento nuostatų laikymosi, taip pat OLAF ir Priežiūros komiteto darbo tvarkos. Ataskaita kelia abejonių, ar pakankamai veiksmingai OLAF gina Sąjungos finansinius interesus.

– OLAF tą pačią dieną pradėjo tirti 423 bylas pagal bendrą jos generalinio direktoriaus sprendimą, o tai prieštarauja teisiniams reikalavimams, kurie taikomi norint pradėti OLAF tyrimą.

– Priežiūros komitetas nuolat pabrėžė, kad jis nepajėgia stebėti OLAF nepriklausomumo, jos tyrimų funkcijų, procedūrinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės, nes neturi pakankamai galimybių gauti būtinos informacijos.

– Nuomonė dėl to, koks turėtų būti Priežiūros komiteto vaidmuo, iš esmės skiriasi.

1. Kaip Komisija reagavo į pirmiau minėtą incidentą, susijusį su pradėtomis tirti bylomis?

2. Kokių veiksmų Komisija ėmėsi siekdama užtikrinti, kad OLAF laikytųsi teisinių reikalavimų, taikomų jai pagal OLAF reglamentą?

3. Kokia Komisijos nuomonė dėl OLAF ir Priežiūros komiteto darbo tvarkos ir jų darbo santykių? Kaip Komisija ketina palengvinti konstruktyvų jų tarpusavio dialogą, kad jie abu galėtų atlikti savo vaidmenį ginant finansinius interesus ir optimizuojant OLAF veiklą ir efektyvumą?

4. Ar Komisija yra parengusi veiksmų planą kaip įveikti šiuos rimtus trūkumus, nurodytus Priežiūros komiteto metinėje veiklos ataskaitoje?