Menetlus : 2015/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000061/2015

Esitatud tekstid :

O-000061/2015 (B8-0554/2015)

Arutelud :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 24k
26. mai 2015
O-000061/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000061/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dennis de Jong, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne
 Vastus täiskogul 

OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta tegevusaruanne teeb Euroopa Parlamendile teatavates küsimustes tõsist muret. Aruande kohaselt on probleeme järelevalvekomitee sõltumatuse, OLAFi poolt OLAFi määruse järgimise ning OLAFi ja järelevalvekomitee vahelise töökorraldusega. Aruanne tekitab kahtlusi selle kohta, kui tõhusalt OLAF liidu finantshuve kaitseb.

– OLAF algatas ühe päeva jooksul OLAFi peadirektori ühe ja sama otsuse alusel 423 juurdlust, mis on vastuolus OLAFi juurdluse algatamise juriidiliste nõuetega.

– Järelevalvekomitee on pidevalt juhtinud tähelepanu sellele, et tal ei ole võimalik teha järelevalvet OLAFi sõltumatuse, juurdlusülesannete, menetluslike tagatiste kohaldamise ja juurdluste kestuse üle, sest vajalik teave ei ole kättesaadav.

– Järelevalvekomitee rollist saadakse täiesti erinevalt aru.

1. Kuidas on komisjon reageerinud ülalnimetatud juurdluste algatamise juhtumile?

2. Mida on komisjon teinud selleks, et tagada, et OLAF täidab OLAFi määruses talle esitatud juriidilisi nõudmisi?

3. Mida arvab komisjon OLAFi ja järelevalvekomitee vahelisest töökorraldusest ja töösuhetest? Kuidas kavatseb komisjon hõlbustada nende vahel konstruktiivset arutelu, et nad mõlemad saaksid täita oma ülesandeid liidu finantshuvide kaitsmisel ning OLAFi töö ja tulemuslikkuse optimeerimisel?

4. Kas komisjonil on olemas tegevuskava, mille alusel kõrvaldada need tõsised puudujäägid, mis toodi esile järelevalvekomitee iga-aastases tegevusaruandes?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika