Procedură : 2015/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000061/2015

Texte depuse :

O-000061/2015 (B8-0554/2015)

Dezbateri :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 27k
26 mai 2015
O-000061/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000061/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL

 Subiect: Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF
 Răspuns în plen 

Raportul anual de activitate pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF a provocat îngrijorări serioase în cadrul Parlamentului. Potrivit raportului, există unele probleme legate de independența Comitetului de supraveghere a OLAF, de respectarea de către OLAF a Regulamentului OLAF, precum și de metodele de colaborare dintre OLAF și comitetul de supraveghere. Raportul lasă loc unor îndoieli referitoare la eficacitatea cu care OLAF apără interesele financiare ale Uniunii.

– În urma unei singure decizii a directorului său general, OLAF a deschis 423 de cazuri în aceeași zi, în contradicție cu obligația legală de a iniția o anchetă.

– Comitetul de supraveghere a OLAF a subliniat mereu faptul că, în lipsa accesului la informațiile necesare, nu este în măsură să supravegheze independența OLAF, funcția de investigare a acestuia, aplicarea garanțiilor procedurale și durata investigațiilor.

– Există o diferență fundamentală de opinii în percepția rolului Comitetului de supraveghere a OLAF.

1. Cum a reacționat Comisia la incidentul menționat anterior reprezentat de deschiderea cazurilor?

2. Ce a întreprins Comisia pentru a se asigura că OLAF își respectă obligațiile legale care îi revin în temeiul Regulamentului OLAF?

3. Care este percepția Comisiei asupra metodelor de colaborare și a relațiilor de lucru dintre OLAF și Comitetul de supraveghere a OLAF? Cum intenționează Comisia să faciliteze un dialog constructiv între acestea, astfel încât ambele să își poată îndeplini rolurile care le revin în apărarea intereselor financiare și în optimizarea funcționării și a eficienței OLAF?

4. Are Comisia un plan de acțiune pentru înlăturarea acestor deficiențe grave prezentate în raportul anual de activitate al Comitetului de supraveghere a OLAF?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate