Postup : 2015/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000061/2015

Predkladané texty :

O-000061/2015 (B8-0554/2015)

Rozpravy :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 27k
26. mája 2015
O-000061/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000061/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dennis de Jong, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014
 Odpoveď v pléne 

Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014 vyvolala v Parlamente určité vážne obavy. Podľa správy sa vyskytujú problémy, pokiaľ ide o nezávislosť dozorného výboru, dodržiavanie nariadenia o úrade OLAF zo strany úradu a pracovné podmienky, na ktorých sa dohodli OLAF a dozorný výbor. Vychádzajúc zo správy možno pochybovať o tom, nakoľko účinne OLAF chráni finančné záujmy Únie:

– OLAF otvoril 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia generálneho riaditeľa úradu, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou týkajúcou sa začatia vyšetrovania OLAF-u,

– dozorný výbor neustále upozorňuje na to, že nemá prístup k potrebným informáciám, a preto nemôže dohliadať na nezávislosť OLAF-u, na jeho vyšetrujúcu funkciu, uplatňovanie procedurálnych záruk a dĺžku vyšetrovaní,

– názory na úlohu dozorného výboru sa zásadne rozchádzajú.

1. Ako Komisia reagovala na uvedené začatie vyšetrovania týchto prípadov?

2. Čo urobila v snahe zabezpečiť, aby OLAF dodržiaval zákonné požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú a sú stanovené v nariadení o OLAF-e?

3. Aký je názor Komisie na dohody o pracovných podmienkach a pracovné vzťahy medzi úradom OLAF a dozorným výborom? Ako plánuje podporiť konštruktívny dialóg medzi OLAF-om a dozorným výborom, aby mohli plniť svoju úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie a optimalizácii fungovania a efektívnosti OLAF-u?

4. Má Komisia akčný plán na riešenie závažných nedostatkov, na ktoré upozorňuje výročná správa dozorného výboru o činnosti?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia