Процедура : 2015/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000064/2015

Внесени текстове :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 179kWORD 25k
1 юни 2015 г.
O-000064/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000064/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Европейска програма за сигурност
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 28 април 2015 г. Комисията прие съобщение относно Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г. (COM(2015)0185), която замества стратегията за вътрешна сигурност (2010 – 2014 г.). В програмата се набелязват приоритетите и основните принципи в областта на сигурността, както и мерките на Съюза, насочени към подобряването на обмена на информация, укрепването на оперативното сътрудничество и осигуряването на действия за подкрепа на държавите членки. Комисията прикани Парламента и Съвета да одобрят програмата и призова за активно участие на институциите на ЕС в нейното осъществяване.

1. Може ли Съветът да посочи как предвижда да осъществява Европейската програма за сигурност, както и по какъв начин ще си сътрудничи с Парламента в процеса на наблюдение на осъществяването на програмата?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност