Διαδικασία : 2015/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000064/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 181kWORD 25k
1 Ιουνίου 2015
O-000064/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2015
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 28 Απριλίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 (COM(2015)0185), που αντικαθιστά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας (2010-2014). Το θεματολόγιο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις βασικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και την υλοποίηση δράσεων στήριξης προς τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει καλέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το θεματολόγιο, και έχει ζητήσει την ενεργό συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην εφαρμογή του.

1. Μπορεί το Συμβούλιο να υποδείξει πώς προβλέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, και πώς πρόκειται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του θεματολογίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου