Menetlus : 2015/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000064/2015

Esitatud tekstid :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Arutelud :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 96kWORD 24k
1. juuni 2015
O-000064/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Euroopa julgeoleku tegevuskava
 Vastus täiskogul 

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015. aastal vastu teatise Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta ajavahemikuks 2015–2020 (COM(2015)0185), millega asendatakse sisejulgeoleku strateegia (2010–2014). Julgeoleku tegevuskavas sätestatakse julgeolekuvaldkonna prioriteedid ja peamised prioriteedid ning ELi meetmed, mille eesmärk on parandada teabevahetust, tugevdada operatiivkoostööd ning toetada liikmesriikide meetmeid. Komisjon kutsus parlamenti ja nõukogu üles tegevuskava toetama ning nõudis ELi institutsioonide aktiivset osalust selle rakendamisel.

1. Kas nõukogu saab anda teada, kuidas ta kavatseb Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendada ning kuidas ta kavatseb teha parlamendiga koostööd tegevuskava rakendamise järelevalves?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika