Parlamentarno pitanje - O-000064/2015Parlamentarno pitanje
O-000064/2015

Europski program sigurnosti

Pitanje za usmeni odgovor O-000064/2015
upućena Vijeću
članak 128
Claude Moraes, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2015/2697(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000064/2015
Podneseni tekstovi :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Komisija je 28. travnja 2015. donijela Komunikaciju o Europskom programu sigurnosti za razdoblje od 2015. – 2020. (COM(2015)0185), kojim se zamjenjuje Strategija unutarnje sigurnosti (2010. – 2014.). Tim se programom uspostavljaju prioriteti i glavna načela u području sigurnosti, kao i mjere Unije kojima se nastoji poboljšati razmjena informacija, ojačati operativna suradnja i pružiti mjere potpore državama članicama. Komisija je pozvala Parlament i Vijeće da podrže taj program i zatražila da institucije EU-a aktivno sudjeluju u njegovu provođenju.

1. Može li Vijeće naznačiti kako predviđa provođenje Europskog programa sigurnosti te kako će surađivati s Parlamentom u procesu praćenja provedbe tog programa?