Întrebare parlamentară - O-000064/2015Întrebare parlamentară
O-000064/2015

Agenda europeană privind securitatea

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000064/2015
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Procedură : 2015/2697(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000064/2015
Texte depuse :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Voturi :
Texte adoptate :

La 28 aprilie 2015, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la Agenda europeană privind securitatea pentru perioada 2015-2020 (COM(2015)0185), care înlocuiește Strategia de securitate internă (2010-2014). Agenda stabilește prioritățile și principiile cheie în domeniul securității și prezintă o serie de măsuri ale Uniunii care urmăresc îmbunătățirea schimbului de informații, consolidarea cooperării operaționale și sprijinirea statelor membre în demersurile lor în acest domeniu. Comisia a invitat Parlamentul și Consiliul să acorde sprijin acestei agende și a solicitat instituțiilor UE să se implice activ în punerea în aplicare a acesteia.

1. Poate Consiliul să indice modul în care intenționează să pună în aplicare Agenda europeană privind securitatea, precum și modul în care va coopera cu Parlamentul pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestei agende?