Parlamentná otázka - O-000064/2015Parlamentná otázka
O-000064/2015

Európsky program v oblasti bezpečnosti

Otázka na ústne zodpovedanie O-000064/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2015/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000064/2015
Predkladané texty :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

28. apríla 2015 Komisia schválila oznámenie o európskom programe v oblasti bezpečnosti na obdobie 2015 – 2020 (COM(2015)0185), ktoré nahrádza stratégiu vnútornej bezpečnosti na roky 2010 – 2014. Program predstavuje priority a základné princípy v oblasti bezpečnosti, ako aj opatrenia Únie zamerané na zlepšenie výmeny informácií, posilňovanie operačnej spolupráce a poskytovanie podporných aktivít členským štátom. Komisia vyzvala Parlament a Radu, aby program schválili a požiadala inštitúcie EÚ, aby sa aktívne podieľali na jeho vykonávaní.

1. Môže Rada naznačiť, ako si predstavuje vykonávanie európskeho programu v oblasti bezpečnosti a akým spôsobom bude spolupracovať s Parlamentom v procese monitorovania vykonávania programu?