Förfarande : 2015/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000064/2015

Ingivna texter :

O-000064/2015 (B8-0566/2015)

Debatter :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 24k
1 juni 2015
O-000064/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000064/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Den europeiska säkerhetsagendan
 Svar i kammaren 

Den 28 april 2015 antog kommissionen ett meddelande om den europeiska säkerhetsagendan för perioden 2015–2020 (COM(2015)0185), som ersätter strategin för den inre säkerheten (2010–2014). Agendan fastställer prioriteringarna och huvudprinciperna på säkerhetsområdet samt EU-åtgärder som syftar till att förbättra informationsutbytet, öka det operativa samarbetet och ge stödjande insatser till medlemsstaterna. Kommissionen har uppmanat parlamentet och rådet att stödja agendan och EU-institutionerna att aktivt delta i genomförandet av den.

1. Kan rådet upplysa om hur det avser att genomföra den europeiska säkerhetsagendan och hur man kommer att samarbeta med parlamentet i processen för övervakningen av genomförandet av agendan?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy