Postup : 2015/2697(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000065/2015

Předložené texty :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 186kWORD 26k
1. června 2015
O-000065/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000065/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 Předmět: Evropský program pro bezpečnost
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 28. dubna 2015 přijala Komise sdělení o evropském programu pro bezpečnost na období 2015–2020 (COM(2015)0185), který nahrazuje strategii vnitřní bezpečnosti (2010–2014). Program stanoví priority a klíčové zásady v oblasti bezpečnosti, jakož i opatření Unie zaměřená na zlepšení výměny informací, posílení provozní spolupráce a zajištění podpůrných činností pro členské státy. Komise vyzvala Parlament a Radu, aby program schválily, a požádala orgány EU, aby se do jeho provádění aktivně zapojily.

1. Může Komise sdělit, jak hodlá evropský program pro bezpečnost provádět a jakým způsobem bude spolupracovat s Parlamentem v rámci procesu kontroly provádění programu?

2. Obdržela Komise od agentur, jichž se evropský program pro bezpečnost týká – zejména Europolu, Frontexu, Eurojustu a Agentury Evropské unie pro základní práva –, posouzení jejich potřeb z hlediska lidských a finančních zdrojů? Pokud ano, jaké potřeby dodatečných zdrojů a zaměstnanců sdělily tyto agentury Komisi a příslušnému generálnímu ředitelství a je Komise ochotna tyto potřeby v navrhovaném rozpočtu náležitě uspokojit?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí