Menetlus : 2015/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000065/2015

Esitatud tekstid :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Arutelud :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 25k
1. juuni 2015
O-000065/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Euroopa julgeoleku tegevuskava
 Vastus täiskogul 

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015. aastal vastu teatise Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta ajavahemikuks 2015–2020 (COM(2015)0185), millega asendatakse sisejulgeoleku strateegia (2010–2014). Julgeoleku tegevuskavas on sätestatud julgeolekuvaldkonna prioriteedid ja peamised prioriteedid ning ELi meetmed, mille eesmärk on parandada teabevahetust, tugevdada operatiivkoostööd ning toetada liikmesriikide meetmeid. Komisjon kutsus parlamenti ja nõukogu üles tegevuskava toetama ning nõudis ELi institutsioonide aktiivselt osalust selle rakendamisel.

1. Kas komisjon saab anda teada, kuidas ta kavatseb Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendada ning kuidas ta kavatseb teha parlamendiga koostööd tegevuskava rakendamise järelevalves?

2. Kas komisjon on saanud ametitelt, keda Euroopa julgeoleku tegevuskava puudutab – eelkõige Europol, Frontex, Eurojust ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet –, hinnanguid selle kohta, kui palju personali ja rahalisi vahendeid nad vajavad? Kui jah, kas need ametid on andnud komisjonile ja vastavale peadirektoraadile teada, milliseid lisavahendeid ning kui palju lisapersonali nad vajavad, ning kas komisjon on valmis neid vajadusi kavandatavas eelarves nõuetekohaselt rahuldama?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika