Menettely : 2015/2697(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000065/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Keskustelut :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 24k
1. kesäkuuta 2015
O-000065/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000065/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan turvallisuusagenda
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio antoi 28. huhtikuuta 2015 tiedonannon Euroopan turvallisuusagendasta (COM(2015)0185) vuosiksi 2015–2020, joka korvaa sisäisen turvallisuuden strategian (2010–2014). Agendassa asetetaan turvallisuusalan ensisijaiset tavoitteet ja tärkeimmät periaatteet sekä Euroopan unionin toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan tiedonvaihtoa, lujittamaan operationaalista yhteistyötä ja tarjoamaan tukea jäsenvaltioiden toimille. Komissio on kehottanut parlamenttia ja neuvostoa tukemaan agendaa ja vaatinut EU:n toimielimiä sitoutumaan aktiivisesti sen täytäntöönpanoon.

1. Voiko komissio kertoa, millä tavoin se aikoo panna täytäntöön Euroopan turvallisuusagendan ja millä tavoin se aikoo tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa agendan täytäntöönpanon valvomisessa?

2. Onko komissio saanut virastoilta, joita Euroopan turvallisuusagenda koskee, kuten Europol, Frontex, Eurojust ja Euroopan perusoikeusvirasto, arvioita niiden tarvitsemista henkilöresursseista ja taloudellisista resursseista? Jos on, millaisia lisäresursseja ja kuinka paljon lisähenkilökuntaa nämä virastot ovat ilmoittaneet komissiolle ja kyseiselle pääosastolle tarvitsevansa, ja onko komissio halukas vastaamaan asianmukaisesti näihin tarpeisiin ehdotetussa talousarviossa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö