Procedūra : 2015/2697(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000065/2015

Pateikti tekstai :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Debatai :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 26k
2015 m. birželio 1 d.
O-000065/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000065/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

 Tema: Europos saugumo darbotvarkė
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2015 m. balandžio 28 d. Komisija patvirtino komunikatą dėl Europos saugumo darbotvarkės 2015–2020 m. laikotarpiui (COM(2015)0185), kuri pakeičia Vidaus saugumo strategiją (2010–2014 m.). Šioje darbotvarkėje nustatomi saugumo srities prioritetai ir pagrindiniai principai, taip pat nurodomos Sąjungos priemonės, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija, stiprinti operatyvinį bendradarbiavimą ir vykdyti veiksmus siekiant teikti paramą valstybėms narėms. Komisija paragino Parlamentą ir Tarybą pritarti šiai darbotvarkei, taip pat ji paragino ES institucijas aktyviai dalyvauti ją įgyvendinant.

1. Ar Komisija gali nurodyti, kaip ji ketina įgyvendinti Europos saugumo darbotvarkę ir kaip ji bendradarbiaus su Parlamentu stebint šios darbotvarkės įgyvendinimą?

2. Ar Komisija gavo agentūrų, kurioms Europos saugumo darbotvarkė turės poveikio (visų pirma Europolo, Frontex, Eurojusto ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros), atliktus įvertinimus, kuriuose nurodomi jų žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikiai? Jei taip, kokius reikiamus papildomus išteklius ir personalo poreikius šios agentūros nurodė Komisijai ir atitinkamiems generaliniams direktoratams ir ar Komisija ketina tinkamai atsižvelgti į šias reikmes siūlomame biudžete?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika