Procedure : 2015/2697(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000065/2015

Ingediende teksten :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Debatten :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 26k
1 juni 2015
O-000065/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000065/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 Betreft: Europese veiligheidsagenda
 Antwoord plenaire 

Op 28 april 2015 bracht de Commissie een mededeling uit over de Europese veiligheidsagenda voor de periode 2015-2020 (COM(2015)0185), die in de plaats komt van strategie voor interne veiligheid (2010-2014). De agenda noemt de prioriteiten en belangrijkste beginselen op veiligheidsgebied, en de maatregelen die de Unie moet nemen om te zorgen voor een betere uitwisseling van informatie, meer operationele samenwerking en ondersteunende actie ten behoeve van de lidstaten. De Commissie vraagt het Europees Parlement en de Raad de agenda te bekrachtigen, en dringt aan op de actieve inzet van de instellingen bij de uitvoering van de agenda.

1. Kan de Commissie zeggen hoe zij aan de Europese veiligheidsagenda uitvoering denkt te geven en hoe zij bij de controle op de uitvoering van de agenda met het Europees Parlement wil samenwerken?

2. Heeft de Commissie het oordeel ingewonnen van de agentschappen die met de Europese veiligheidsagenda te maken zullen krijgen, met name Europol, Frontex, Eurojust en FRA, omtrent de personele en financiële middelen die zij nodig denken te zullen hebben? Zo ja, welke behoefte aan extra middelen en personeel hebben die agentschappen dan aan de Commissie en het betrokken directoraat-generaal opgegeven, en is de Commissie dan bereid in het voorgestelde budget voorzieningen te treffen voor die extra behoeften?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid