Procedura : 2015/2697(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000065/2015

Teksty złożone :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Debaty :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 26k
1 czerwca 2015
O-000065/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 Przedmiot: Europejska agenda bezpieczeństwa
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa na lata 2015–2020 (COM(2015)0185), która zastępuje strategię bezpieczeństwa wewnętrznego (2010–2014). W agendzie określono priorytety i kluczowe zasady w dziedzinie bezpieczeństwa oraz unijne środki służące poprawie wymiany informacji, zacieśnieniu współpracy operacyjnej oraz zapewnieniu działań wspierających na rzecz państw członkowskich. Komisja zwróciła się do Parlamentu i Rady o zatwierdzenie tej agendy i zaapelowała o czynne uczestnictwo instytucji UE w jej realizacji.

1. Czy Komisja mogłaby wskazać, jak zamierza realizować Europejską agendę bezpieczeństwa oraz jak będzie współpracować z Parlamentem w procesie monitorowania realizacji tej agendy?

2. Czy Komisja otrzymała od agencji, których dotyczy Europejska agenda bezpieczeństwa (w szczególności Europol, Frontex, Eurojust i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej), ocenę ich zapotrzebowania na zasoby ludzkie i finansowe? Jeśli tak, to jakie zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby i dodatkowych pracowników agencje te zgłosiły Komisji i właściwej dyrekcji generalnej? Czy Komisja jest skłonna odpowiednio zaspokoić te potrzeby w proponowanym budżecie?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności