Förfarande : 2015/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000065/2015

Ingivna texter :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Debatter :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 24k
1 juni 2015
O-000065/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000065/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Den europeiska säkerhetsagendan
 Svar i kammaren 

Den 28 april 2015 antog kommissionen ett meddelande om den europeiska säkerhetsagendan för perioden 2015–2020 (COM(2015)0185), som ersätter strategin för den inre säkerheten (2010–2014). Agendan fastställer prioriteringarna och huvudprinciperna på säkerhetsområdet samt EU-åtgärder som syftar till att förbättra informationsutbytet, öka det operativa samarbetet och ge stödjande insatser till medlemsstaterna. Kommissionen har uppmanat parlamentet och rådet att stödja agendan och EU-institutionerna att aktivt delta i genomförandet av den.

1. Kan kommissionen upplysa om hur den avser att genomföra den europeiska säkerhetsagendan och hur man kommer att samarbeta med parlamentet i processen för övervakningen av genomförandet av agendan?

2. Har kommissionen erhållit bedömningar från de byråer som påverkas av den europeiska säkerhetsagendan – framför allt Europol, Frontex, Eurojust och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) – i fråga om deras behov av personal och finansiella medel? Om så är fallet, vilka behov av ytterligare medel och personal har dessa byråer meddelat till kommissionen och det berörda generaldirektoratet, och är kommissionen villig att ta upp dessa behov på lämpligt sätt i den föreslagna budgeten?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy