Процедура : 2015/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000066/2015

Внесени текстове :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Разисквания :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 27k
2 юни 2015 г.
O-000066/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000066/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, от името на групата ALDE

 Относно: Разследвания на ОЛАФ
 Отговор по време на пленарно заседание 

Годишният доклад за дейността за 2014 г. на Надзорния съвет (НС) на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) повдигна някои сериозни въпроси в комисията по бюджетен контрол, отговаряща за въпросите, свързани с OLAF. Съгласно доклада съществуват проблеми с осигуряването на независимостта на НС, работните договорености между OLAF и НС все още се нуждаят от подобрения и също така бяха изразени опасения във връзка със съответствието на ежедневната дейност на OLAF с Регламент № 883/2013. В доклада се посочва, че биха могли да бъдат направени някои подобрения с цел по-добра защита на финансовите интереси на Съюза.

– Липсата на достъп до информация изглежда е основната причина, която възпрепятства НС да осигури напълно независимостта на OLAF, разследващите функции на службата, прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията.

– Регламент № 883/2013 не описва ясно ролята на Надзорния съвет и оставя възможност за различни тълкувания.

– През 2012 г. OLAF започна 423 разследвания в един и същи ден въз основа на едно-единствено решение на генералния директор. Все още не е ясно дали взетото решение е с чисто административен характер и дали всички правни аспекти са били взети под внимание.

1. Като зачита независимостта на OLAF, Комисията наблюдава ли или предприема ли други мерки, с които да гарантира, че дейността на OLAF е в пълно съответствие с въпросния регламент?

2. Като се има предвид, че работните договорености между OLAF и НС все още се нуждаят от подобрения, а точната роля и права на НС трябва да бъдат пояснени, възнамерява ли Комисията да предприеме проактивни стъпки, за да се улесни този процес, както е постъпвала в миналото? Какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че НС изпълнява своята специфична роля в бъдеще?

3. Какво е становището на Комисията относно практиката на OLAF да започва значителен брой разследвания в един и същи ден?

4. Каква е позицията на Комисията и какви са намеренията на Комисията, ако има такива, за решаване на проблемите, повдигнати в Годишния доклад за дейността за 2014 г. на Надзорния съвет на OLAF?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност