Procedure : 2015/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000066/2015

Indgivne tekster :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Forhandlinger :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 25k
2. juni 2015
O-000066/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000066/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen

 Om: OLAF-undersøgelser
 Besvarelse på plenarmøde 

Den årlige aktivitetsrapport for 2014 fra OLAF-Overvågningsudvalget har givet anledning til visse alvorlige bekymringer i Budgetkontroludvalget, som er ansvarlig for spørgsmål vedrørende OLAF. Ifølge rapporten er der problemer med at sikre Overvågningsudvalgets uafhængighed, og samarbejdsordningerne mellem OLAF og Overvågningsudvalget skal stadig forbedres, og der blev også fremhævet nogle betænkeligheder med hensyn til, om OLAF's daglige aktiviteter er i overensstemmelse med forordning nr. 883/2013. I rapporten foreslås, at der kunne gennemføres visse forbedringer for bedre at beskytte Unionens finansielle interesser.

– Manglen på adgang til informationer lader til at være hovedårsagen, der forhindrer, at Overvågningsudvalget fuldt ud kan sikre OLAF's uafhængighed, dets undersøgelsesbeføjelser, anvendelsen af processuelle garantier og undersøgelsernes varighed.

– Forordning nr. 883/2013 beskriver ikke klart Overvågningsudvalgets rolle og giver mulighed for forskellige fortolkninger.

– I 2012 indledte OLAF 423 sager på den samme dag på grundlag af én afgørelse fra generaldirektoratet. Det er fortsat uklart, om afgørelsen udelukkende var af administrativ karakter, og om der blev taget hensyn til alle retlige aspekter.

1. Samtidig med at OLAF's uafhængighed respekteres, bedes Kommissionen om at oplyse, om den er i gang med at overvåge eller ved at træffe andre foranstaltninger for at sikre, at OLAF's aktiviteter fuldt ud er i overensstemmelse med denne forordning?

2. Eftersom samarbejdsordningerne mellem OLAF og Overvågningsudvalget stadig skal forbedres, og Overvågningsudvalgets præcise rolle og rettigheder skal afklares, planlægger Kommissionen da at tage proaktive skridt til at lette denne proces, som den har gjort tidligere? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at Overvågningsudvalget kan udføre sin særlige rolle i fremtiden?

3. Hvad er Kommissionens holdning til OLAF’s praksis med at indlede et betydeligt antal sager på én dag?

4. Hvad er Kommissionens holdning, og hvilke planer har Kommissionen eventuelt med hensyn til at behandle de problemer, der er rejst i den årlige aktivitetsrapport for 2014 fra OLAF's Overvågningsudvalg?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik