Menettely : 2015/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000066/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Keskustelut :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 25k
2. kesäkuuta 2015
O-000066/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000066/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: OLAFin tutkimukset
 Täysistunnossa annettu vastaus 

OLAFin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014 on nostanut esiin vakavia kysymyksiä OLAFia koskevista asioista vastaavassa talousarvion valvontavaliokunnassa. Kertomuksen mukaan valvontakomitean riippumattomuuden varmistamisessa on ongelmia ja OLAFin ja sen valvontakomitean välisiä työjärjestelyjä on yhä kehitettävä. Jonkin verran huolta herätti myös asetuksen N:o 883/2013 noudattaminen OLAFin päivittäisessä toiminnassa. Kertomuksessa ehdotettiin, että unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi paremmin voitaisiin tehdä tiettyjä parannuksia.

– Vaikuttaa siltä, että puutteellinen tiedonsaanti on suurin syy siihen, että valvontakomitea ei pysty valvomaan OLAFin riippumattomuutta, tutkintatoimia, prosessuaalisten takeiden soveltamista eikä tutkinnan kestoa.

– Asetuksessa N:o 883/2013 ei kuvata selvästi valvontakomitean roolia, ja se jättää tilaa erilaisille tulkinnoille.

– OLAF avasi vuonna 2012 samana päivänä 423 tapausta yhdellä ainoalla johtajansa päätöksellä. On edelleen epäselvää, oliko tehty päätös puhtaasti hallinnollinen ja oliko kaikki oikeudelliset näkökohdat otettu huomioon.

1. OLAFin riippumattomuuteen puuttumatta, valvooko komissio, että OLAFin toiminta on täysin asetuksen N:o 883/2013 mukaista tai onko se ryhtynyt muihin toimiin sen varmistamiseksi?

2. OLAFin ja sen valvontakomitean välisiä työjärjestelyjä on yhä kehitettävä, ja valvontakomitean tarkkaa roolia ja oikeuksia on selkeytettävä. Aikooko komissio siis ryhtyä ennakoiviin toimiin tämän prosessin helpottamiseksi, kuten se on tehnyt aiemminkin? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että valvontakomitea voi täyttää erityistehtävänsä tulevaisuudessa?

3. Miten komissio suhtautuu OLAFin käytäntöön avata huomattava määrä tapauksia yhdessä päivässä?

4. Mikä on komission kanta tähän asiaan, ja mitä suunnitelmia sillä mahdollisesti on OLAFin valvontakomitean vuotuisessa toimintakertomuksessa 2014 esiin nostettujen ongelmien ratkaisemiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö