Procedură : 2015/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000066/2015

Texte depuse :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Dezbateri :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 28k
2 iunie 2015
O-000066/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000066/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE

 Subiect: Investigațiile OLAF
 Răspuns în plen 

Raportul anual de activitate pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF a provocat îngrijorări serioase în cadrul Comisiei pentru control bugetar competentă pentru chestiuni privind OLAF. Potrivit raportului, există probleme cu asigurarea independenței Comitetului de supraveghere, trebuie îmbunătățite în continuare metodele de colaborare dintre OLAF și Comitetul de supraveghere și s-au exprimat unele preocupări în legătură cu respectarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în activitățile curente ale OLAF. Raportul sugerează că ar putea fi făcute anumite ameliorări pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii.

– Lipsa accesului la informații pare să fie principalul motiv care împiedică Comitetul de supraveghere a OLAF să asigure pe deplin independența OLAF, funcția de investigare a acestuia, aplicarea garanțiilor procedurale și durata investigațiilor.

– Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 nu descrie în mod clar rolul Comitetului de supraveghere și lasă o marjă pentru diferite interpretări.

– În 2012 OLAF a deschis 423 de cazuri în aceeași zi în temeiul unei singure decizii a directorului general. Nu este clar dacă decizia luată a fost pur administrativă și dacă s-a ținut seama de toate aspectele juridice.

1. Monitorizează Comisia sau ia alte măsuri, respectând independența OLAF, pentru a garanta că activitățile OLAF sunt în deplină conformitate cu acest regulament?

2. Având în vedere că trebuie îmbunătățite în continuare metodele de colaborare dintre OLAF și Comitetul de supraveghere și trebuie clarificate rolul exact și drepturile Comitetului de supraveghere, preconizează Comisia să ia inițiative proactive pentru facilitarea acestui proces așa cum a făcut în trecut? Ce măsuri va adopta Comisia pentru a asigura îndeplinirea de către Comitetul de supraveghere a rolului său deosebit în viitor?

3. Care este opinia Comisiei cu privire la practica OLAF de a deschide un număr considerabil de cazuri într-o singură zi?

4. Care este poziția Comisiei și ce planuri are aceasta, dacă acestea există, pentru a aborda problemele expuse în Raportul anual de activitate pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate