Parlamentarno vprašanje - O-000066/2015Parlamentarno vprašanje
O-000066/2015

Preiskave urada OLAF

Vprašanje za ustni odgovor O-000066/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, v imenu skupine ALDE

Postopek : 2015/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000066/2015
Predložena besedila :
O-000066/2015 (B8-0555/2015)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Letno poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 je sprožilo resna vprašanja v Odboru za proračunski nadzor, ki je odgovoren za zadeve v pristojnosti urada OLAF. V skladu s poročilom naj bi bile težave pri zagotavljanju neodvisnosti nadzornega odbora. Izboljšati bi bilo treba dogovarjanje med uradom OLAF in nadzornim odborom, nekaj zaskrbljenosti pa se je pojavilo tudi v zvezi s skladnostjo vsakodnevnih dejavnosti urada OLAF z Uredbo št. 883/2013. V poročilu se predlaga, da bi bilo treba za boljšo zaščito finančnih interesov Unije nekatere stvari izboljšati.

– Zdi se, da je pomanjkanje dostopa do informacij glavni razlog, ki nadzornemu odboru preprečuje, da bi v celoti zagotavljal neodvisnost urada OLAF, njegove preiskovalne naloge, uporabo postopkovnih jamstev in trajanje preiskav.

– Uredba št. 883/2013 ne jasno opisuje vloge nadzornega odbora in dopušča možnost različnih razlag.

– Leta 2012 je urad OLAF isti dan na podlagi ene same odločitve generalnega direktorja začel preiskovati 423 zadev. Še vedno ni jasno, ali je bila ta odločitev izključno upravne narave in če so bili upoštevani vsi pravni vidiki.

1. Ali Komisija, ob spoštovanju neodvisnosti urada OLAF, spremlja njegovo dejavnosti ali uporablja drugačne ukrepe, da bi zagotovila popolno skladnost dejavnosti OLAF z uredbo?

2. Ali namerava Komisija sprejeti proaktivne ukrepe, da ta postopek spodbudi, kot je že storila v preteklosti, glede na to, da je treba izboljšati dogovarjanje med uradom OLAF in nadzornim odborom in jasno opredeliti dejansko vlogo in pravice nadzornega odbora? Katere ukrepe bo Komisija sprejela, da bi nadzornemu odboru v prihodnje omogočila opravljanje njegove vloge?

3. Kakšno je mnenje Komisije o praksi urada OLAF, da isti dan začne preiskovati veliko število zadev?

4. Kakšno je mnenje Komisije v zvezi s težavami, ki jih omenja poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014, in kakšni so njeni morebitni načrti za rešitev tega vprašanja?