Процедура : 2015/2731(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000067/2015

Внесени текстове :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Разисквания :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 264kWORD 27k
3 юни 2015 г.
O-000067/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000067/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, от името на групата ALDE

 Относно: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж
 Отговор по време на пленарно заседание 

За доверието в Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а именно Регламенти (ЕО) № 1466/97 и № 1467/97, е важно прилагането на неговите правила да бъде прозрачно, последователно и справедливо във всички държави членки, своевременно и основаващо се на добър икономически анализ.

1. Може ли Съветът да обясни въз основа на кои икономически оценки той взема решението си да приеме препоръки на Съвета в рамките на Пакта за стабилност и растеж?

2. Може ли Съветът да обясни въз основа на кои икономически оценки той взема решението си да приеме препоръка 6704/15 на Съвета от 5 март 2015 г. с оглед прекратяването на прекомерния държавен дефицит във Франция?

3. Съгласен ли е Съветът, че публичното огласяване на икономически анализи в рамките на прилагането на Пакта за стабилност и растеж би укрепило доверието в правилата? Изразява ли съгласие Съветът, че независимите икономически анализи в Комисията следва да бъдат засилени, за да се осигури допълнителна и независима оценка на прилагането на тези правила?

4. Счита ли Съветът, че Съобщение COM(2015)0012 относно пълноценното използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж, което Комисията е използвала при тълкуването на прилагането на правилата, е във всички свои части, особено по отношение на третирането на големи структурни реформи в рамките на предпазната и корективната част на Пакта, напълно правно съвместимо с разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж и с кодекса за поведение, и ако не, по каква причина?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност