Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000067/2015

Předložené texty :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 269kWORD 27k
3. června 2015
O-000067/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000067/2015
Radě
článek 128 jednacího řádu
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, za skupinu PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, za skupinu ALDE

 Předmět: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu
 Odpověď na plenárním zasedání 

Pro důvěryhodnost Paktu o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 a č. 1467/97, je důležité, aby uplatňování jeho pravidel bylo ve všech členských státech transparentní, důsledné a spravedlivé a aby probíhalo včas a opíralo se o řádnou ekonomickou analýzu.

1. Může Rada objasnit, na jakých ekonomických posouzeních zakládá své rozhodnutí přijmout doporučení Rady v rámci Paktu o stabilitě a růstu?

2. Může vysvětlit, jaké ekonomické posouzení bylo podkladem k rozhodnutí přijmout doporučení Rady 6704/15 ze dne 5. března 2015 s cílem ukončit nadměrný schodek veřejných financí ve Francii?

3. Souhlasí s tím, že zveřejnění ekonomických posouzení Komise, která provádí v rámci uplatňování Paktu o stabilitě a růstu, by posílilo důvěru v daná pravidla? Souhlasí s tím, že by v rámci Komise mělo být posíleno provádění nezávislých ekonomických analýz s cílem zajistit dodatečné a nezávislé hodnocení uplatňování pravidel?

4. Domnívá se Rada, že sdělení COM(2015)0012 o optimálním využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu, které Komise použila k výkladu uplatňování pravidel, je po všech stránkách, a zejména pokud jde o přístup k významným strukturálním reformám v rámci preventivní i nápravné složky paktu, z právního hlediska plně slučitelné s pravidly Paktu o stabilitě a růstu a jeho kodexem chování, a pokud ne, proč?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí