Procedure : 2015/2731(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000067/2015

Indgivne tekster :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Forhandlinger :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 95kWORD 25k
3. juni 2015
O-000067/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000067/2015
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, for PPE-Gruppen
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, for ALDE-Gruppen

 Om: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten
 Besvarelse på plenarmøde 

Det er vigtigt for troværdigheden af stabilitets- og vækstpagten (SVP), navnlig forordning (EF) nr. 1466/97 og nr. 1467/97, at anvendelsen af dens regler er gennemsigtige, konsekvente, rimelige for alle medlemsstater, rettidige og baseret på en forsvarlig økonomisk analyse.

1. Kan Rådet redegøre for på hvilke økonomiske vurderinger, det baserer sin beslutning på at vedtage Rådets henstillinger inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten?

2. Kan det redegøre for, på hvilken økonomisk vurdering, det har baseret sin beslutning på at vedtage Rådets henstilling 6704/15 af 5. marts 2015 med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør?

3. Er det enig i, at offentliggørelsen af Kommissionens økonomiske analyser i forbindelse med anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten vil styrke tilliden til reglerne? Er det enigt i, at uafhængige økonomiske analyser i Kommissionen bør styrkes for at give en yderligere og uafhængig evaluering af anvendelsen af reglerne?

4. Mener det, at Kommissionens meddelelse COM(2015)0012 om optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de eksisterende regler under stabilitets- og vækstpagten, som Kommissionen har anvendt ved fortolkningen af anvendelsen af reglerne, i alle dele, især med hensyn til behandlingen af større strukturreformer under den forebyggende og korrigerende del af stabilitets- og vækstpakken, er helt forenelig med reglerne i stabilitets- og vækstpagten og adfærdskodeksen, og i benægtende fald, hvorfor ikke?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik