Menettely : 2015/2731(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000067/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Keskustelut :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 93kWORD 25k
3. kesäkuuta 2015
O-000067/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000067/2015
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, PPE-ryhmän puolesta
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ja etenkin asetusten (EU) N:o 1466/97 ja N:o 1467/97 uskottavuuden kannalta on tärkeää, että sopimuksen soveltamista koskevat säännöt ovat selkeät, johdonmukaiset, oikeudenmukaiset kaikille jäsenvaltioille, oikea-aikaiset ja vankkaan taloudelliseen analyysiin perustuvat.

1. Voiko neuvosto selittää, minkä taloudellisten arviointien perusteella se päätti hyväksyä vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvät suosituksensa?

2. Voiko neuvosto selittää minkä taloudellisen arvioinnin perusteella se päätti hyväksyä 5. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston suosituksen nro 6704/15 Ranskan julkisen talouden liiallisen alijäämän lopettamisesta?

3. Yhtyykö se näkemykseen, jonka mukaan komission taloudellisten analyysien julkistaminen vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen yhteydessä vahvistaisi luottamusta sääntöihin? Katsooko se, että riippumatonta taloudellista analyysiä komission sisällä olisi vahvistettava, jotta sääntöjen soveltamisesta saataisiin lisää riippumattomia arvioita?

4. Katsooko se, että vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä annettu komission tiedonanto COM(2015)0012, jota komissio on käyttänyt sääntöjen soveltamisen tulkinnassa, on kaikilta osiltaan ja erityisesti sopimuksen ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin sisältyvien merkittävien rakenteellisten uudistusten suhteen oikeudellisesti täysin yhteensopiva vakaus- ja kasvusopimuksen ja sen menettelysääntöjen kanssa? Jos näin ei ole, miksi ei?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö