Procedūra : 2015/2731(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000067/2015

Pateikti tekstai :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Debatai :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 265kWORD 27k
2015 m. birželio 3 d.
O-000067/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000067/2015
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, PPE frakcijos vardu
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, ALDE frakcijos vardu

 Tema: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Siekiant užtikrinti Stabilumo ir augimo pakto, visų pirma reglamentų (EB) Nr. 1466/97 ir Nr. 1467/97, patikimumą, svarbu, kad jo taisykles būtų taikomos skaidriai, nuosekliai ir sąžiningai visose valstybės narėse, laiku ir remiantis patikima ekonomine analize.

1. Ar Taryba galėtų paaiškinti, kokiais ekonominiais vertinimais ji grindžia savo sprendimą priimti Tarybos rekomendacijas pagal Stabilumo ir augimo paktą?

2. Ar ji gali paaiškinti, kokiu ekonominiu vertinimu grindžiamas jos sprendimas priimti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos rekomendaciją 6704/15, kuria siekiama ištaisyti perviršinio valdžios sektoriaus deficito padėtį Prancūzijoje?

3. Ar ji sutinka, kad viešai paskelbus Komisijos ekonomines analizes, atliekamas taikant Stabilumo ir augimo paktą, sustiprėtų pasitikėjimas taisyklėmis? Ar ji sutinka, kad Komisijoje atliekama nepriklausoma ekonominė analizė turėtų būti sustiprinta siekiant, kad taisyklių taikymas būtų papildomai ir nepriklausomai įvertintas?

4. Ar ji mano, kad visos Komisijos komunikato (COM(2015)0012) dėl geriausio pasinaudojimo lankstumu, kurį suteikia galiojančios stabilumo ir augimo pakto taisyklės, kurį Komisija naudoja aiškindama taisyklių taikymą, dalys, ypač susijusios su esminių struktūrinių reformų traktavimu pagal Pakto prevencinę ir korekcinę dalis, yra visiškai teisiškai suderinamos su Stabilumo ir augimo pakto ir elgesio kodekso taisyklėmis ir, jeigu ne, kodėl?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika