Procedure : 2015/2731(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000067/2015

Ingediende teksten :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Debatten :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 93kWORD 26k
3 juni 2015
O-000067/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000067/2015
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact
 Antwoord plenaire 

Voor de geloofwaardigheid van het stabiliteits- en groeipact, in het bijzonder de Verordeningen (EG) nr. 1466/97 en (EG) nr. 1467/97, is het belangrijk dat de toepassing van de regels van het pact in alle lidstaten transparant, consistent en billijk is, alsook tijdig en gebaseerd op een gedegen economische analyse.

1. Kan de Raad uitleggen op welke economische analyses haar besluit stoelt houdende vaststelling van aanbevelingen van de Raad in het kader van het stabiliteits- en groeipact?

2. Kan de Raad uitleggen op welke economische analyse hij zijn besluit heet gestoeld houdende vaststelling van aanbeveling 6704/15 van de Raad van 5 maart 2015 ter beëindiging van het buitensporig overheidstekort in Frankrijk?

3. Deelt de Raad ons standpunt dat het openbaar maken van de economische analyses van de Commissie in het kader van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact het vertrouwen in deze regels en goede zou komen? Deelt de Raad onze zienswijze dat onafhankelijke economische analyse binnen de Commissie moet worden verbeterd, teneinde te komen tot een aanvullende en onafhankelijke evaluatie van de toepassing van de regels?

4. Is de Raad van oordeel dat mededeling COM(2015)0012 over het optimale gebruik van flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact, die de Commissie bij het interpreteren van de toepassing van de regels heeft gebruikt, in alle onderdelen, en met name wat betreft de behandeling van groter structurele hervormingen onder de preventieve en correctieve delen van het pact, juridisch volledig verenigbaar is met de regels van het stabiliteits- en groeipact en de gedragscode en zo niet, waarom niet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid