Procedura : 2015/2731(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000067/2015

Teksty złożone :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Debaty :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 271kWORD 27k
3 czerwca 2015
O-000067/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2015
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, w imieniu grupy PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Z uwagi na wiarygodność paktu stabilności i wzrostu, zwłaszcza rozporządzeń (WE) nr 1466/97 i nr 1467/97, ważne jest, aby zawarte w nim zasady były stosowane we wszystkich państwach członkowskich w sposób przejrzysty, spójny i sprawiedliwy, a także zgodnie z ustalonymi terminami i w oparciu o rzetelną analizę ekonomiczną.

1. Czy Rada może wyjaśnić, na jakich ocenach ekonomicznych opiera swoje decyzje dotyczące przyjmowania zaleceń Rady w ramach paktu stabilności i rozwoju?

2. Czy Rada może wyjaśnić, jaka ocena ekonomiczna była podstawą decyzji o przyjęciu zalecenia Rady nr 6704/15 z dnia 5 marca 2015 r. dotyczącego likwidacji nadmiernego deficytu budżetowego we Francji?

3. Czy Rada podziela pogląd, że publikowanie analiz ekonomicznych Komisji w ramach stosowania paktu stabilności i rozwoju wzmocniłoby zaufanie do jego zasad? Czy Rada zgadza się z opinią, że należy poprawić zdolności Komisji w zakresie opracowywania niezależnych analiz ekonomicznych, aby umożliwić dodatkową i niezależną ocenę stosowania odpowiednich zasad?

4. Czy Rada uważa, że komunikat COM(2015)0012 w sprawie optymalnego wykorzystania elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu, na który Komisja powołała się, interpretując stosowanie zasad, we wszystkich swoich częściach, a w szczególności w częściach dotyczących podejścia do poważnych reform strukturalnych w ramach funkcji zapobiegawczej i naprawczej paktu, jest pod względem prawnym całkowicie zgodny z zasadami paktu stabilności i wzrostu oraz powiązanym z nim kodeksem postępowania? W razie odpowiedzi negatywnej – dlaczego nie?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności