Procedură : 2015/2731(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000067/2015

Texte depuse :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Dezbateri :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 263kWORD 28k
3 iunie 2015
O-000067/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000067/2015
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE

 Subiect: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere
 Răspuns în plen 

Pentru ca Pactul de stabilitate și de creștere - îndeosebi Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și Regulamentul (CE) nr. 1467/97 - să fie credibil, este important ca punerea în aplicare a normelor prevăzute de acesta să fie transparentă, consecventă și echitabilă în toate statele membre, să aibă loc la timp și să se bazeze pe analize economice riguroase.

1. Poate Consiliul explica ce evaluări economice stau la baza deciziei sale de a adopta recomandări în contextul Pactului de stabilitate și de creștere?

2. Poate Consiliul explica ce evaluări economice stau la baza deciziei sale de a adopta Recomandarea nr. 6704/15 din 5 martie 2015 pentru a pune capăt deficitelor publice excesive în Franța?

3. Este Consiliul de acord cu faptul că punerea la dispoziția publicului a analizelor economice efectuate de Comisie în contextul punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere ar consolida încrederea în normele prevăzute de acesta? Consideră Consiliul că analizele economice independente în cadrul Comisiei ar trebui consolidate pentru a contribui la o evaluare suplimentară și independentă a punerii în aplicare a normelor în cauză?

4. Consideră Consiliul că Comunicarea Comisiei privind utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de pactul de stabilitate și de creștere (COM(2015)0012), care a stat la baza interpretării de către Comisie a punerii în aplicare a normelor, în integralitatea lor, în special în ceea ce privește implementarea reformelor structurale majore în cadrul componentei preventive și al componentei corective ale pactului, este pe deplin compatibilă din punct de vedere juridic cu normele prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere și de codul de conduită al acestuia și, dacă răspunsul este negativ, care este motivul?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate