Postup : 2015/2731(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000067/2015

Predkladané texty :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 271kWORD 27k
3. júna 2015
O-000067/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000067/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, v mene skupiny PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, v mene skupiny ALDE

 Vec: Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu
 Odpoveď v pléne 

V záujme dôveryhodnosti Paktu stability a rastu, najmä nariadení (ES) č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97, je dôležité, aby bolo uplatňovanie jeho pravidiel transparentné, jednotné a spravodlivé vo všetkých členských štátoch, aby bolo včasné a aby vychádzalo zo spoľahlivej ekonomickej analýzy.

1. Môže Rada vysvetliť, na základe akých ekonomických posúdení sa rozhoduje pri prijímaní svojich odporúčaní v rámci Paktu stability a rastu?

2. Môže vysvetliť, na základe akého ekonomického posúdenia sa rozhodla prijať svoje odporúčanie 6704/15 z 5. marca 2015 s cieľom odstrániť nadmerný deficit verejných financií vo Francúzsku?

3. Súhlasí s tým, že zverejňovanie ekonomických analýz Komisie v rámci uplatňovania Paktu stability a rastu by posilnilo dôveru v pravidlá? Súhlasí s tým, že s cieľom zabezpečiť doplňujúce a nezávislé zhodnotenie uplatňovania pravidiel by sa mala posilniť nezávislá ekonomická analýza v rámci Komisie?

4. Domnieva sa, že oznámenie COM(2015)0012 o optimálnom využívaní flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu, ktoré Komisia použila pri výklade uplatňovania pravidiel, je vo všetkých častiach, najmä pokiaľ ide o prístup k zásadným štrukturálnym reformám v rámci preventívnej a nápravnej časti paktu, v plnom právnom súlade s pravidlami Paktu stability a rastu a jeho kódexom správania, a ak nie, prečo?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia