Postup : 2015/2731(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000068/2015

Předložené texty :

O-000068/2015 (B8-0559/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 271kWORD 27k
3. června 2015
O-000068/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000068/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, za skupinu PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, za skupinu ALDE

 Předmět: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu
 Odpověď na plenárním zasedání 

Pro důvěryhodnost Paktu o stabilitě a růstu, zejména nařízení (ES) č. 1466/97 a č. 1467/97, je důležité, aby uplatňování jeho pravidel bylo ve všech členských státech transparentní, důsledné a spravedlivé a aby probíhalo včas a opíralo se o řádnou ekonomickou analýzu.

1. Může Komise objasnit svou metodiku ekonomických posouzení, která provádí v rámci Paktu o stabilitě a růstu? Může vysvětlit, kdy k posouzení reformních snah členských států používá ekonomickou analýzu shora dolů a kdy shora nahoru, jak jsou tyto přístupy rozdílné a jak se liší výsledky posouzení a jejich dopad na uplatňování pravidel Paktu o stabilitě a růstu?

2. Může Komise svá ekonomická posouzení jednotlivých členských států, ať už provedená shora dolů nebo zdola nahoru, zveřejnit a u každého posouzení uvést, který z těchto přístupů byl po vstupu balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí použit jako základ doporučení Radě? Může zveřejnit zejména své ekonomické analýzy shora dolů i zdola nahoru, které byly podkladem k doporučení Radě přijatému dne 27. února 2015?

3. Domnívá se Komise, že sdělení COM(2015)0012, které ve svém doporučení Radě cituje, je z právního hlediska plně slučitelné s pravidly Paktu o stabilitě a růstu a jeho kodexem chování, zejména pokud jde o přístup k významným strukturálním reformám v rámci preventivní i nápravné složky paktu, a zveřejní Komise své právní stanovisko v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům, aby zajistila transparentnost a posílila důvěru v uplatňování pravidel, a pokud ne, proč?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí