Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000070/2015

Předložené texty :

O-000070/2015 (B8-0557/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 26k
11. června 2015
O-000070/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000070/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marco Valli, Marco Zanni, za skupinu EFDD

 Předmět: Transparentnost při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu
 Odpověď na plenárním zasedání 

Renomovaný italský právník a bývalý ministr Prof. Giuseppe Guarino v několika esejích tvrdí, že nařízení (ES) č. 1466/97 (o Paktu o stabilitě a růstu) je ve skutečnosti protiprávní, neboť porušuje Smlouvy EU.

Argumentuje tím, že uvedené nařízení a další návazná opatření nejsou slučitelná s článkem 126 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 126 je na základě Lisabonské smlouvy přepracovaným zněním článku 104c Smlouvy o Evropské unii, který zavedl tzv. maastrichtská kritéria, jež jsou podrobně rozvedena v připojeném protokolu o postupu při nadměrném schodku. Tato kritéria se nezměnila ani po Lisabonské smlouvě.

Uvedený protokol (č. 12) stanoví pro všechny členské státy referenční hodnoty nezbytné ke splnění kritérií rozpočtové kázně: maximálně 3 % pro poměr schodku veřejných financí k HDP a 60 % pro poměr veřejného dluhu k HDP.

Pakt o stabilitě a růstu stanoví jako střednědobý cíl téměř vyrovnaný nebo přebytkový stav rozpočtu, čímž nezohledňuje maximální 3% schodek v poměru k HDP.

Nařízení jsou obecnými právními akty, a proto by se měla řídit Smlouvami stejně, jako se vnitrostátní zákony řídí ústavou daného státu.

Může Komise popřít, nebo potvrdit, zda jsou nařízení (ES) č. 1466/97 a návazná nařízení (ES) č. 1055/2005 a č. 1175/2011 nezákonná nebo protiprávní, protože jsou v rozporu se Smlouvami EU?

Může Komise popřít, nebo potvrdit, že nařízení (ES) č. 1466/97 a návazné akty nahradily cíle stanovené v oblasti růstu, které Smlouvy svěřily EU a euru, jiným a de facto protichůdným cílem vyrovnaného rozpočtu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí