Procedura : 2015/2744(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000079/2015

Teksty złożone :

O-000079/2015 (B8-0568/2015)

Debaty :

PV 10/09/2015 - 4
CRE 10/09/2015 - 4

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 28k
18 czerwca 2015
O-000079/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000079/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

 Przedmiot: Aspekty handlu ludźmi związane z płcią
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Handel ludźmi stanowi rażące naruszenie praw podstawowych oraz poważną formę przestępczości zorganizowanej; kobiety, mężczyźni, dziewczęta i chłopcy padają jego ofiarą w różnorodnych sytuacjach oraz wymagają pomocy i wsparcia zróżnicowanego w zależności od płci, jak stwierdzono w dyrektywie 2011/36/UE. Według Eurostatu wśród osób będących przedmiotem handlu ludźmi kobiety stanowią 68%, mężczyźni – 17%, dziewczęta – 12%, a chłopcy – 3%.

Komisja monitoruje postępy we wdrażaniu wspomnianej dyrektywy w państwach członkowskich, np. poprzez strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi, w ramach której do podstawowych przyczyn handlu ludźmi zaliczono przemoc wobec kobiet i nierówność płci.

Zważywszy, że handel ludźmi jest uznawany za zjawisko powiązane z płcią – jakie konkretne środki Komisja zamierza podjąć, aby pogłębić wiedzę na temat aspektów handlu ludźmi związanych z płcią?

Do dnia 6 kwietnia 2015 r. Komisja powinna była przedstawić sprawozdanie oceniające środki podjęte przez państwa członkowskie celem zapewnienia zgodności z dyrektywą 2011/36/UE. Kiedy Komisja będzie mogła przedstawić to sprawozdanie? Jakie środki Komisja zamierza przyjąć, aby zająć się opóźnieniami w transpozycji i stosowaniu dyrektywy przez państwa członkowskie? Czy Komisja uważa, że w państwach członkowskich, które dokonały transpozycji dyrektywy, jej wdrażanie odbywa się w sposób wystarczający do osiągnięcia jej celów?

Zważywszy, że okres realizacji obecnej strategii kończy się w 2016 r. – czy Komisja zamierza włączyć do przyszłej strategii wyraźną perspektywę płci oraz nadać priorytet prawom ofiar handlu ludźmi i ich szczególnym potrzebom, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe metody handlu ludźmi? Podejście oparte na prawach człowieka, skoncentrowane na ofiarach handlu ludźmi, musi zniechęcać do popytu na wszelkie formy handlu ludźmi, w tym do celów wykorzystywania seksualnego, które stanowi najpowszechniejszą formę wykorzystywania. Jakie konkretne działania Komisja zamierza podjąć, aby wskazać najlepsze praktyki, które państwa członkowskie powinny rozpowszechniać między sobą z myślą o tej nowej strategii? W szczególności – jakie środki uwzględniające aspekt płci mające na celu zapobieganie handlowi ludźmi oraz ograniczenie podaży i popytu przyjmie Komisja?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności