Процедура : 2015/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000080/2015

Внесени текстове :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 197kWORD 28k
24 юни 2015 г.
O-000080/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000080/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Antonio Tajani, Andreas Schwab, от името на групата PPE
Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Относно: Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии
 Отговор по време на пленарно заседание 

Свободните професии се характеризират с обстоятелството, че предоставят лични, независими и интелектуални услуги и изискват високи професионални квалификации, за да обслужват интересите на клиента и на обществото. Според Комисията свободните професии имат съществен принос за икономиката на ЕС. Те са в полза на обществото, като обслужват обществения интерес в сфери като здравеопазване, правосъдие и сигурност, те са двигател за иновации и работни места и следователно важен инструмент за подпомагане на възстановяването от икономическата и социалната криза, която засегна много държави членки. Европейската законодателна рамка, която се отнася до свободните професии, е предмет на специфично професионално уреждане и надзор от професионалните организации на национално равнище и включва Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации и Директива 2006/123/ЕО относно услугите. През последните години Комисията призна изцяло предприемаческия потенциал на свободните професионалисти. Също така Парламентът винаги е изтъквал и признавал тяхното първостепенно значение.

През 2014 г., в рамките на Плана за действие „Предприемачество 2020 г.“, беше създадена работна група „Подпомагане на упражняването на свободните професии“, чиято цел е оценка на специфичните нужди на предприемачите от сферата на свободните професии като опростяване на дейността, интернационализация и достъп до финансиране. Работната група представи разработените от нея насоки на действие на конференцията на свободните професии, проведена на 9 април 2014 г., а именно: (1) образование и обучение по предприемачество; (2) достъп до пазари; (3) достъп до финансиране; (4) намаляване на регулаторната тежест и (5) подобряване на представителството и участието на европейско равнище.

С оглед на това може ли Комисията да обясни какви са следващите стъпки относно дейностите на работната група, както и по отношение на представените насоки на действие? Съществува ли пътна карта за изпълнението на тези насоки на действие?

Работната група счита, че следва да се планира по-добра интеграция на представителите на свободните професии в работата на Комисията. Какво възнамерява да предприеме Комисията, за да постигне това?

В същото време Комисията прави карта на регулираните професии и на мобилността на професионалистите на територията на държавите членки. Каква е оценката на Комисията за настоящото положение?

Какви законодателни или незаконодателни инициативи да очакваме като цяло през следващите години по отношение на свободните професии?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност