Parlamentarno pitanje - O-000080/2015Parlamentarno pitanje
O-000080/2015

Daljnje praćenje linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja

Pitanje za usmeni odgovor O-000080/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Antonio Tajani, Andreas Schwab, u ime Kluba PPE
Evelyne Gebhardt, u ime Kluba S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Postupak : 2015/2771(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000080/2015
Podneseni tekstovi :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Slobodna zanimanja prepoznatljiva su po činjenici da nude osobne, neovisne i intelektualne usluge te zahtijevaju stručne kvalifikacije na visokoj razini u cilju udovoljavanja interesima klijenata i javnosti. Prema mišljenju Komisije slobodna zanimanja znatno doprinose gospodarstvu EU-a. Služe javnom interesu u područjima kao što su zdravlje, pravosuđe i sigurnost pa društvo ima korist od njih, a i pokretači su inovacija i zapošljavanja i time važan instrument za poticanje oporavka od gospodarske i socijalne krize kroz koju mnoge države članice prolaze. Europski zakonodavni okvir koji se odnosi na slobodna zanimanja podliježe posebnim profesionalnim pravilima i nadzoru stručnih tijela na nacionalnoj razini te uključuje Direktivu o priznavanju stručnih kvalifikacija 2013/55/EU i Direktivu o uslugama 2006/123/EZ. Komisija je posljednjih godina u potpunosti priznala poduzetnički potencijal slobodnih zanimanja. Slično tomu, Parlament je uvijek naglašavao i potvrđivao njihovu iznimnu važnost.

Tijekom 2014. u okviru Akcijskog plana za razvoj poduzetništva 2020. uspostavljena je radna grupa pod nazivom „Podrška poslovanju slobodnih zanimanja“ u cilju ocjenjivanja posebnih potreba poduzetnika slobodnih zanimanja, kao što su pojednostavljenje, internacionalizacija i pristup financiranju. Na konferenciji o slobodnim zanimanjima održanoj 9. travnja 2014. radna skupina predstavila je svoje linije djelovanja, a to su: (1) obrazovanje i osposobljavanje za poduzetništvo, (2) pristup tržištima, (3) pristup financiranju, (4) smanjenje regulatornog opterećenja i (5) jačanje zastupljenosti i sudjelovanja na europskoj razini.

Može li Komisija u svjetlu toga objasniti koji će biti sljedeći koraci u vezi s aktivnostima radne skupine i predstavljenim linijama djelovanja? Postoji li plan za provedbu tih linija djelovanja?

Prema mišljenju radne skupine trebalo bi planirati pojačano uključivanje slobodnih zanimanja u rad Komisije. Na koji način Komisija namjerava to ostvariti?

Istovremeno Komisija izrađuje kartu mobilnosti reguliranih profesija i stručnjaka u državama članicama. Kako Komisija procjenjuje sadašnje stanje?

Općenito govoreći, koje zakonodavne i nezakonodavne inicijative u vezi sa slobodnim zanimanjima možemo očekivati sljedećih godina?