Menetlus : 2015/2740(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000088/2015

Esitatud tekstid :

O-000088/2015 (B8-0755/2015)

Arutelud :

PV 05/10/2015 - 12
CRE 05/10/2015 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 25k
16. juuli 2015
O-000088/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000088/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cecilia Wikström, Petitsioonikomisjoni nimel

 Teema: Hüpoteeki käsitlev seadusandlus ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide
 Vastus täiskogul 

Hüpoteekpangandust käsitlevad õigusaktid ja tavad on ELi piires väga erinevad, mille tulemusena on igas liikmesriigis tarbijakaitse tase ja võla tasumise tingimused erinevad. Arvukad petitsioonid, milles kaevatakse põhiõiguste ja Euroopa õigusaktide rikkumiste üle, tõendavad, et põhjapanevate otsuste tegemiseks olulise täpse teabe saamine on kaitsetute tarbijate jaoks takistatud, ning avalikustavad tuhandeid traagilisi isiklikke juhtumeid, kus kodanikud on kaotanud oma kodu või jäänud kas osaliselt või täielikult ilma oma elu jooksul kogutud säästudest. Hispaania ja Euroopa kohtud on tuvastanud Hispaania hüpoteekpanganduses mitmeid õigusi rikkuvaid klausleid ja tavasid. Direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes oleks pidanud taolisi ebaausaid tehinguid ennetama. Hispaanias on kodanikuühiskond protestinud sadade tuhandete väljatõstmiste, hüpoteegi seadmise lepingutes sisalduvate ebaõiglaste tingimuste ja laenuvõtjate kaitse puudumise vastu. Kriisi mõju on halvendanud ikka veel oma hüpoteeklaenu maksvate väljatõstetud perekondade olukorda. Peale selle on finantspettuse ohvriks langenud hinnanguliselt 700 000 Hispaania kodanikku, kelle hoiupangad müüsid neile riskantseid finantsinstrumente. Tarbijatele ei antud nõuetekohaselt teavet pakutavate investeeringutega seotud riskide kohta ning pangad ei teinud sobivuskatseid, et hinnata, kas klientidel on piisavad teadmised, et mõista endale võetavaid finantsriske.

1. Kas komisjon on teadlik Hispaania valitsuse poolt vastu võetud uute meetmete tulemuslikust rakendamisest, et vältida selliseid kuritarvitusi? Ja kui on, siis milline on komisjoni arvamus asjaomastest meetmetest, pidades silmas kohtujurist Szpunari hiljuti väljendatud tõsist muret nende seaduslikkuse pärast?

2. Kuidas täpselt teeb komisjon järelevalvet Euroopa Liidu Kohtu 14. märtsi 2013. aasta otsuse täitmise üle Azizi kohtuasjas C-415/11 direktiivi 93/13/EMÜ rikkumise kohta?

3. Kuidas hindab komisjon finantspettuse ohvriks langenud kodanike jaoks kasutusele võetud Hispaania vahekohtumehhanismi, võttes arvesse, et paljud on sellisest lahendusest loobunud?

4. Kas komisjon usub, et hüpoteekkrediidi direktiiv, läbivaadatud teine finantsinstrumentide turgude direktiiv ning kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete määrus käsitlevad seda probleemi piisavalt? Kui see ei ole nii, siis kas komisjon oskab öelda, milliseid lisameetmeid tuleks ELi tasandil võtta – kas võtta näiteks kasutusele datio in solutum võimalus?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika