Menettely : 2015/2740(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000088/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000088/2015 (B8-0755/2015)

Keskustelut :

PV 05/10/2015 - 12
CRE 05/10/2015 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 8kWORD 25k
16. heinäkuuta 2015
O-000088/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000088/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Asuntolainalainsäädäntö ja -käytännöt ovat hyvin erilaisia eri EU-maissa, minkä vuoksi jäsenvaltioissa on eritasoinen kuluttajansuoja ja erilaisia velkajärjestelyehtoja. Lukuisat vetoomukset, joissa ilmiannetaan perusoikeusloukkauksia ja unionin oikeuden rikkomisia, ovat osoitus siitä, että suojattomien kuluttajien on erittäin vaikea saada täsmällistä tietoa voidakseen tehdä suuria päätöksiä. Vetoomuksista käy ilmi myös tuhansia surullisia tapauksia, joissa kansalaiset ovat menettäneet kotinsa ja kaikki säästönsä tai ainakin osan niistä. Niin espanjalaiset tuomioistuimet kuin EU-tuomioistuin ovat havainneet Espanjan asuntolainasektorilla kohtuuttomia ehtoja ja käytäntöjä. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetulla direktiivillä 93/13/ETY olisi pitänyt voida estää tällaiset vilpilliset toimet. Espanjan kansalaisyhteiskunta on protestoinut satoja tuhansia häätöjä, asuntolainasopimusten kohtuuttomia ehtoja ja lainanottajien suojattomuutta vastaan. Kriisin vaikutukset ovat pahentaneet lainojaan yhä maksavien häädettyjen perheiden tilannetta. Lisäksi arviolta 700 000 espanjalaista on joutunut talouspetoksen uhriksi, kun heidän talletuspankkinsa ovat kaupanneet heille riskirahoitusvälineitä. Kuluttajia ei informoitu asianmukaisesti heille tarjottuihin sijoitusvälineisiin liittyneiden riskien laajuudesta, eivätkä pankit tehneet soveltuvuustestejä selvittääkseen, oliko asiakkailla kykyä ymmärtää, millaisia taloudellisia riskejä he olivat ottamassa.

1. Tietääkö komissio, onko Espanjan hallituksen hyväksymät uudet toimet tällaisten kohtuuttomien käytäntöjen estämiseksi pantu tehokkaasti täytäntöön? Mikä on komission kanta näihin toimiin, kun otetaan huomioon julkisasiamies Szpunarin hiljattain esittämät epäilyt toimien lainmukaisuudesta?

2. Miten komissio seuraa EU-tuomioistuimen 14. maaliskuuta 2013 asiassa C-415/11 (Aziz), joka koski direktiivin 93/13/ETY säännösten rikkomista, antaman tuomion täytäntöönpanoa?

3. Mikä on komission arvio sovittelumenettelystä, jonka Espanja on luonut auttaakseen talouspetoksen kohteeksi joutuneita kansalaisia, kun otetaan huomioon, että monet näistä ihmisistä eivät pidä menettelyä toimivana ratkaisuna?

4. Katsooko komissio, että asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (CARRP) sekä MiFID II -direktiivi ja PRIIP-asetus ovat riittäviä ratkaisemaan ongelmat? Mikäli ei, voiko komissio kertoa unionin tasolla tarvittavista lisätoimista, esimerkiksi mahdollisuudesta soveltaa datio in solutum -periaatetta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö