Процедура : 2015/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000090/2015

Внесени текстове :

O-000090/2015 (B8-0751/2015)

Разисквания :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 186kWORD 28k
16 юли 2015 г.
O-000090/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000090/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

 Относно: Несигурната трудова заетост
 Отговор по време на пленарно заседание 

В своята резолюция от 22 октомври 2014 г., озаглавена „Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г.“, Европейският парламент призова държавите членки да гарантират, че хората на временни трудови договори, хората с договори за непълно работно време или самостоятелно заетите лица разполагат с основен набор от права и с адекватна социална закрила.

В друга резолюция от 17 юли 2014 г. относно младежката заетост Парламентът призова настоятелно държавите членки да обвързват политиките за младежка заетост с качествени и устойчиви работни договори, за да се реши въпросът с увеличаването на структурната несигурност и непълната заетост.

В своите заключения относно младежката заетост за периода 2011 – 2014 г. Съветът призна, че несигурната заетост представлява една от основните пречки за автономията и за прехода към зряла възраст за младите хора, както и че тя създава все по-големи неравенства между поколенията.

1. Може ли Съветът да обясни какъв е постигнатият напредък в борбата с несигурната заетост в държавите членки?

2. Как държавите членки гарантират, че техните усилия за справяне с младежката безработица няма да доведат до увеличаване на несигурната заетост сред младите хора?

3. По какъв начин Съветът ще насърчава координирането на действията на държавите членки (член 153, параграф 2а от ДФЕС) с цел борба с несигурната заетост? До каква степен програмата за достоен труд на МОТ и включените в нея национални програми за достоен труд биха могли да оказват подкрепа за тази координация?

4. Може ли Съветът да посочи кога гореспоменатите въпроси ще бъдат включени в програмата за дейност на Съвета?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност